Reklamacje i zwroty

1. Na podstawie Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od  otrzymania towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest  skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni kalendarzowych  od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.  Zwrócony towar nie może nosić śladów eksploatacji, jakiegokokolwiek  użytkowania. Powinien posiadać oryginalne plomby, folie itp. Koszty  przesyłki towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

4. W  terminie 14 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi  zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na  jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. W przypadku  naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej  oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega  zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.